SAARD ADMISSION 67

ระบบรับนักเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2567

ข่าวล่าสุด

ประเภทนักเรียนทั่วไป

โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4

โครงการห้องเรียนพิเศษ ม..1